Categorie

Vi noterar att enligt EU elektrisk utrustning § 13 är vi skyldiga att informera våra konsumenter att försäljning och marknadsföring av elektriska material avsedda att vara en del av ett permanent elsystem endast kan installeras av en behörig elektriker. Undantagna från denna är elektriskt material avsett uteslutande för användning i fasta installationer för telekommunikation. Copyright © 2000-2014 Www.24autoparts.se ensamrätt.

 

 

I Allmänt

Dessa försäljningsvillkor gäller för all försäljning av varor från www.24autoparts.se till konsumenter. Tillsammans med din bokning bekräftas dessa genom en orderbekräftelse, och utgör den totala kontraktsbasis. Villkoren är endast norska, och kommer att uppdateras kontinuerligt. Vi levererar endast till Norge och Svalbard.

Aktuella regleras i konsumenträtten, konsumenträtt, marknadsrätt, personuppgiftslagen, lagen om e-handel ogkredittkjøpsloven. Följ länkarna till dessa lagar om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter när du köper.
Om dessa försäljningsvillkor kräver skriftlig, detta uppfylls med hjälp av e-post, sms till mobiltelefon (SMS).

Definition av parterna

Leverantör: 24Autoparts. Zwluwlaan 48, 3121XX Schiedam, Nederländerna Email: info@24autoparts.se. Köpare är den person som anges som köparen för.

Beställning och kontraktsprocessen

Din bokning är bindande när ordern registreras i vårt system. Detta sker endast efter din beställning kontrolleras av en av vår personal och du har fått en orderbekräftelse (Detta är inte samma sak som en bekräftelse på att ordern har mottagits som skickas automatiskt). Vi är också bundna av din beställning om det inte skiljer sig från vad som erbjuds av oss i vår webshop, marknadsföring eller på annat sätt. Du har fortfarande rätt att dra sig ur köpet enligt lagen om kylningen. När vi har fått din beställning, kommer vi bekräfta beställningen och automatiskt skicka en bekräftelse på att ordere mottas och redo för godkännande. Detta måste läsas noggrant och se till att den följer din beställning. Genom förbehåller sig rätten att ta bort order med uppenbara misstag.

Information som tillhandahålls i nätbutiken

I samarbete med våra leverantörer som vi kommer att göra vårt yttersta för att ge dig som kund rätt information som möjligt. Men tar vi det förbehållet att skriva / tryckfel kan förekomma, vilket kan innebära att vi inte kan leverera enligt uppgifter publiceras i vår webshop, marknadsföring eller på annat sätt. Dessutom förbehåller vi oss rätten att annullera din beställning eller del därav, om produkten säljs.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Order totala kostnaden kommer att visas innan du beställer, och skall omfatta alla utgifter såsom frakt, förpackning och några avgifter, exklusiva, tullklarering och tullavgifter.

 

OBS: Observera att inga föremål är reserverade i lager, om du betalar med förskottsbetalning, innan betalning registreras kom oss. I de fall där en produkt har sålts ut under tiden och inte få igen till samma pris, då kommer vi att annullera ordern och återbetala det belopp som betalats in i förskott.

Leverans och fördröjning

Leveranserna kommer att ske på det sätt som du har valt, och den tid som anges på orderbekräftelsen. Om försening skulle uppstå, kommer vi att informera dig så snart vi har kunskap om förseningen och när leveransen kan ske. Du kan sedan kontakta oss för avbokning eller byta till andra produkter.

Undersökning av produkter

Efter mottagandet av varorna ska kontrollera om leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen, om paketet (s) har skadats under transporten eller på annat saknas.

Klagomål - Consumer Act den 21 juni Rankad. 34 2002

Om ett fel upptäcks eller saknar konsument måste inom rimlig tid efter det att han eller hon upptäckte eller borde ha upptäckt det, ge säljaren meddelat att han eller hon kommer att väcka sådan talan. Tidsfristen för reklam är ändå inte mindre än två månader från det att konsumenten upptäckte felet. Klagomål måste ske senast två år efter det att konsumenten tog saken. Om sak eller en del av den typiska användningen är tänkt att pågå betydligt längre, tidsfristen för att främja fem år. Om konsumenten inte annonsera i tid, förlorat rätten att bristen. En brist som bevisar inom sex månader efter det att konsumenten tog saken (normalt i samband med leverans) skall antas ha funnits vid överföringen av risk.

Meddelande om fel på en produkt måste göras för att oss skriftligen, främst genom att söka avkastningen på vår webb.

Bekräftelse (RMA-nummer) om mottagande av reklamasjonshenvendelsen kommer att skickas till den e-postadress registrerad på dig. Det kommer också att ges information om särskilda villkor / hantering returen och transport skall rikta tillverkaren eller partner.

Om det finns ett fel, kommer säljaren att kräva betalning för undersökningar som varit nödvändiga för att avgöra om det finns en brist och betalning för reparation av saken.

Om kunden på eget initiativ vidta åtgärder för att rätta till fel som måste komma överens med Www.24autoparts.se, inte betalar Www.24bildeler.se dessa kostnader.

Garanti

Våra garantier innebär inga begränsningar ljudsändningar för varor enligt konsumentlagstiftningen.
Garanti för xenon lampor är endast möjligt om lamporna installeras av en auktoriserad återförsäljare / reparation utfördes. Om en xenonlampa som har varit en defekt och detta måste visas genom ett bevis på proposition om garage / reparationer.

Uttag

Lagen ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätt gäller varor och vissa tjänster, se undantag botten. Ångra domstol förutsätter att du inom 14 dagar efter att du fått leveransen ger oss förvarning. Om du inte har fått en retursedel antingen i orderbekräftelsen eller vid leverans av produkter, förlängt tidsfristen till tre månader. För ångerrätt ska gälla måste produkten levereras oss i stort sett samma mängd och skick som du fick den. Alla produkter måste returneras till oss inom rimlig tid. Varje tillbaka sändnings bör betalas av dig. Du har risken för transporten tillbaka till oss. Vi är skyldiga att betala tillbaka till dig vad du betalat inklusive portot för transport till dig, hantering, tullavgifter, inkassokostnader, etc. Detta gäller endast när hela inköps tillbaka. Återbetalning kommer att ske inom fjorton dagar efter vi har mottagit varan från dig. Produkten skickas tillbaka till oss i originalförpackning, tillsammans med en retursedel. Ytterligare information om hur du använder ångerrätten, uppgav ångerblankett.

Den ångerrätt gäller inte CD, DVD och datorprogram när tätningen på den fysiska produkten är trasig.
När du köper produkter i elektroniskt format (ljud- eller bildupptagningar, dataprogram, Word-filer, pdf-filer mm), till höger ångra bokning bort som du har fått elektronisk överföring av filen på din server.

För specialbeställningar kommer särskild konfiguration och tilvirkingsvarer laddas tilvirkingskost.

Personlig Information

När du handlar hos oss, vi håller med namn, adress och e-postadress. Detta är information som vi behöver för att leverera varor och kontaktar dig i samband med leverans. Vi kommer att hålla din säkerhet också ip-adress som användes för att registrera din order. Förkortat inte lagras av oss utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med lasten, upphävande reservation och kredite. Vi loggar också söka och klicka på produkter, att vi kommer att lära sig vad kunden är ute efter. Vi gör detta för att förbättra vårt sortiment och erbjudanden. Vi använder också cookies.

Rapportering av licensavgiften
Vid försäljning av utrustning som innehåller en televisionsmottagare (TV, Satellit-tuner, PC med tv-kort och liknande) rapporterade köparens namn, adress och inköpsdatum till NRK.

Försäljnings Pant

Vi har en panträtt på de produkter som levererats till dess inköpspriset inklusive ränta och kostnader betalas i sin helhet.
Www.24autoparts.se har panträtt på de sålda som säkerhet för sin fordran på köpeskillingen plus ränta och kostnader, ref varor. Mortgage lagen 3-14 ff. Det är bara företag och myndigheter som kommer att köpa varor på kredit, och det kommer att göras innan kreditfaktura avsändandet.

Priser och leverans

    Alla priser är angivna exklusive. Moms. och exkl. frakt, om inget annat anges.
    Vi ändrar våra priser dagligen och därför tar ändras på grund av prisförändringar från våra leverantörer.
    Vi förbehåller oss rätten att neka leverans på alla objekt till fluktuationer i pris och lagersituation. Vi förbehåller oss också rätten att neka leverans på alla objekt på grund av konkurrensvillkoren och alla andra orsaker.
    Alla leveranstider ges av oss måste anses vara vägledande. Menar med leverans ankomsttid av varor till vårt lager. Förfluten tid till plockning, packning och eventuell produktion utöver före inlämnandet av en transport till transportören. När tiden är satt i dagar, kommer innebar vardagar och kurirer tid alltid väl. Vi förbehåller oss rätten att avvika eller förändring och uppgav leveranstid utan förvarning.
    Varje pris som inträffat efter beställningen inte orsakats av defekter (se nedan) är inte retroaktiv.
    Om det har varit att skriva eller tryckfel av betydande storlek från Www.24bildeler.se hans sida, i annonser, etc. och / eller online butik som är större än 15% av den normala detaljhandeln, kan Www.24autoparts.se ensidigt ändra, ta bort eller avvisa order. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste korrigeras inom skälig tid efter det att felet upptäckts.

Kundens förpliktelser

Den som är registrerad hos www.24autoparts.se är ansvarig för betalning enl. termer. Ansvaret omfattar även andras användning av kundens konto, inklusive otillåten användning.

Extraordinära omständigheter

www.24autoparts.se ansvarar inte för indirekta förluster på grund av defekter såvida förlusten orsakades av grov vårdslöshet eller uppsåt från vår sida.
Genom Konsument termer inte kan vara sämre än de villkor som enligt lag. Lag om konsument av 2002/06/21 Nej .. 34.

Förändring av termer

www.24autoparts.se förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, bland annat som en följd av förändringar i lagstiftningen.

Force majeure

Är www.24autoparts.se förhindrad att leverera eller göra obligatorisk ersättningsperiod eller bör en sådan leverans oskäligt betungande på grund av arbetsmarknadskonflikt eller annan omständighet när parterna inte kan råda över det som eld, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning , rekvisition, konfiskering, valutarestriktioner, upplopp och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän brist, minskning av utbudet av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som beskrivs i denna punkt är www. 24bildeler.se befrias från alla andra uppgifter än i fall av klagomål och krediter den till den felaktiga posten motsvarande köp.

Tvister och Tillämplig lag

Tvister över de villkor och därmed sammanhängande bestämmelser, samt tvister rörande det omtalade och där följande juridiska frågor som faller inom de allmänna domstolarna med Oslo tingsrätt som arenan.

Förbehåll

    Vi förbehåller skrivfel och eventuella ränteförändringar
    Bilder som används på våra sidor är illustrativa och kan skilja sig från produktens verkliga utseende
    1GB är lika 1 miljard byte, avser hårddiskens kapacitet

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats är www.24autoparts.se hans egendom och skyddas av en sådan upphovsrätt, marknadsföring och varumärkesrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, produktinformationen, inklusive bl.a. omnämnande av produkter och vikt, bilder / grafik, design och layout och annat innehåll på denna webbplats under några omständigheter kan inte laddas ner, kopieras eller användas på något sätt utan uttryckligt tillåtet enligt tillämplig lag eller skriftligt medgivande från www. 24autoparts.se.


Carrello  

Nessun prodotto

Spedizione 0,00 €
Totale 0,00 €

Carrello Procedi all'acquisto

Cerca